سه شنبه ۰۴ قوس, ۱۳۹۹
Edition: فارسی
خبرگزاری خامه پرس – فارسی
Posted By: یعقوب یسنا
یعقوب یسنا

یعقوب یسنا، یکی از نویسنده های چیره دست افغانستان، مولف چند اثر ارزشمند و استاد زبان و ادبیات دری در دانشگاه البیرونی است. یسنا اکنون دانش‌جوی مقطع دکترا در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه یزد ایران است.

ترامپ کارهای عجولانه زیاد کرد که بخشی از این کارها برای انتخابات بود و بخشی از این کار برای این بود که در دوره‌ی دوم حکومت خود آنها...

By یعقوب یسنا on نوامبر 20th, 2020

گزارش جلسه‌های شش و نیم از صفحه‌ی فیس‌بک امرالله صالح نشر می‌شود. مسوولیت و مدیریت این جلسه‌ها را امرالله صالح دارد. بنابراین گزارش‌ها...

By یعقوب یسنا on نوامبر 16th, 2020

دموکراسی اکنون بهترین روش سیاسی‌ای برای انتخاب افراد در قدرت و برای انتقال قدرت در اکثر دولت‌های جهان است. روش و گزینه‌ی بهتری از...

By یعقوب یسنا on نوامبر 14th, 2020

نامه‌ای از ریاست‌جمهوری به وزارت تحصیلات عالی و از وزارت تحصیلات عالی به دانشگاه و موسسه‌های تحصیلات عالی فرستاده شده است. در این...

By یعقوب یسنا on نوامبر 11th, 2020

زلمی خلیل‌زاد، افغان‌تبار آمریکایی، در صلح و جنگ افغانستان از دوره‌ی حکومت نجیب تا امروز نقش دارد. نقش خلیل‌زاد در صلح و جنگ افغانستان...

By یعقوب یسنا on نوامبر 9th, 2020

امنیت ملی ریاستی بنام «رجال برجسته» دارد. حکومت برای امنیت مقامات دولتی و سیاسی از کارمندان این ریاست استفاده می‌کند. نام این ریاست...

نتیجه‌ی انتخابات آمریکا معمولا در مناسبات سیاسی جهان تاثیرگذاری دارد. تغییر رهبری در قدرت امریکا موجب تغییر در رفتار سیاست خارجی...

هند و پاکستان دو همسایه‌ی دارای اختلافات تاریخی استند. همیشه به نوعی باهم جنگ سرد و گرم دارند. جنگ سرد و گرم هند و پاکستان تنها بر سر...

صلح و جنگ افغانستان به منافع امریکا و کشورهای منطقه ارتباط دارد. طبعا منافع امریکا و کشورهای منطقه یکسان نیست. هر کشور منفعت خود را...

By یعقوب یسنا on نوامبر 1st, 2020

کار رسانه‌یی در افغانستان مشکلات تاریخی مخصوص به خود را دارد که در دوره‌ی طالبان کار رسانه‌یی تقریبا به صورت کامل ممنوع می‌شود،...