یکشنبه ۱۱ جوزا, ۱۳۹۹
Edition: فارسی
خبرگزاری خامه پرس – فارسی
محمد آصف ایوبی

This user hasn't shared any profile information

نظریه سازه انگاری بصورت عمومی روی محور های هستی شناسی و معرفت شناسی توجه جدی را به خود اختصاص داده است. بحث ساختار و کارگزار به گونه...

بیش از سه دهه است که افغانستان در آتش جنگ و خشونت می‌سوزد و می‌سازد .این جنگ جان هزاران انسان را گرفته و میلونها تن دیگر را آواره کرده است؛ اما سرنوشت هیچ کدام از گروه های سنی دیگر به اندازه کودکان...