چهارشنبه 29 مارس, 2023
Edition: فارسی
خبرگزاری خامه پرس – فارسی
محمد ناصر کوشان

This user hasn't shared any profile information

طالبان بعد از دو دهه نبردهای سنگین و نفس‌گیر با نیروهای دولت پیشین و متحدان بین‌المللی شان در بیست سال گذشته، پس از فرار محمداشرف...