پنج‌شنبه 18 آوریل, 2024
Edition: فارسی
خبرگزاری خامه پرس – فارسی
نویسنده: قاسم عرفانی
قاسم عرفانی

This user hasn't shared any profile information

نسخه اصلی این متن توسط استیو کول و ادام انتوس به تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱ در مجله نیویارکر به زبان انگلیسی منتشر شده است. قاسم عرفانی برگردان...

نسخه اصلی این متن توسط استیو کول و ادام انتوس به تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱ در مجله نیویارکر به زبان انگلیسی منتشر شده است. قاسم عرفانی برگردان...

By قاسم عرفانی on دسامبر 13th, 2021