سه‌شنبه 05 اکتبر, 2021
Edition: فارسی
خبرگزاری خامه پرس – فارسی

خبرگزاری خامه پرس – فارسی

پيشنهاد «دوره گذار» و شروط آن؛ آيا كشورهای غربی توپ را به ميدان طالبان انداخته‌اند؟

چند روز پيش و در تاريخ 31 سرطان نشستی بين نمايندگان كشورهای اروپايی، امريكا و انگلستان در ايتاليا برگزار...

كشتار عمدی غيرنظاميان در مالستان و اسپين‌بولدک، طالبان بايد پاسخ‌گو باشند

هم‌زمان با پيشروی‌های سريع طالبان در كشور و تصرف ولسوالی‌های زياد توسط اين...

گره‌ كور صلح؛ زمان به نفع چه طرفی پيش‌می‌رود، دولت يا طالبان؟

هم‌زمان با افزايش شديد خشونت‌ها در افغانستان تلاش‌ها برای به سرانجام رسيدن...

چرا تسلط بر شهرك اسپين‌بولدک برای دو طرف جنگ مهم است؟

دست‌به‌دست شدن شهرك مرزی اسپين‌بولدك و بازار بزرگ ويش بين دولت و طالبان در...