Sunday Jan 21, 2018

This section plays one of the recent videos by Khaama Press from our Youyube account.

View all

  1. من به نمایندگی خود و فامیلم این موفقعیت بزرگ را به تمام ملت غیور و با شهامت خود از صمیم قلب تبریکی گفته و خواهان کامییابی های هرچه بیشتر و بیشتر برای این نو نهالان تمنا داریم< صبور
  2. خداوند متعال بار دیگر مردم بیدفاع و مظلوم ما را از وحشت و ترور این گروه جنایتکار یعنی منافقان داعش حفظ نمود. این گروه آدمکش میخواهند که با کشتار بیرحمانهء خویش بالای مردم مسلمان ما حکومت شیطانی و ساخته شدهء دست باداران بیدین خود را بزور تحمیل نمایند، مردم مجاهد ما آنان را هرگز موقعیت چنین کاری را نخواهند داد، انشأ الله. صبور
  3. مردم مسلمان و با شهامت ما ار فتنه ها و شیطنت بین این دو گروه تروریست و گمراه که اکثراً برای قتل عام مردم بیگناه ما دست به فعالیتهای خسمانه میزنند، را هرگز فراموش نخواهند کرد. این دو گروه اجیر و مزدور بیگانه هیچگاه کار ویا عملی به نفع ملت و کشور بیچارهء ما انجام نداده و نخواهند داد. عمر
  4. من این عمل گروه جنایتکار و بیدین داعش را جداً تقبیح نموده و علاوه مینمایم که در طول تاریخ اسلام هیچ گروه ویا باندی دست به اینگونه آدمکشی دوامدار نزده اند، البته در کشور های اسلامی زیر نام دفاع از دین و آزادی مسلمانان. صبور
  5. به نظر من این ایتلاف ها هیچ کاری در پروسه تامین امنیت کشور نه درگذشته کرده اند و نه هم حالا میتوانند که کاری کنند در تمام کشورهای دنیا آیا شما دیده اید که کسی که خود جز حکومت باشد در مقابل همان حکومت موضی گیری کند من خو میگویم که اگر این جنابان واقعأ میخواستن که که برای افغانستان ومردم رنج دیده افغانستان خدمت کنند باید راه حل را برای بحران کنونی پیدا میکردند نه اینکه حکومت را تخریب میکردند این حکومت را کی فاسد ساخت مردم بهتر میدانند همین رهبران است که با پول همین حکومت بانک ها را پر کرده اند حالا که صلاحیت های شان را ریس جمهور محدود ساخته میخواهند که حکومت را تخریب کنندچرا چرا آیا چوکی برای شما اینقدر مهم است که بخاطرش شما حکومت را که به زحمات خودتان به پای ایستاده کردید تخریب کنید شما آقای دوستم معاون صاحب اول ریاست جمهوری آیا ظلم را که سر مردم افغانستا کردید فراموش ما میشود شما آقای محمدمحقق معاون صاحب دوم ریاست اجرایه ظلم وستم را که شما در دهه 70 بالای مردم کابل بلخصوص قوم پشتون کردید آیا مردم فراموش خواهند کرد شما آقای عطامحمد نور والی صاحب ولایت بلخ جنایت که شما کردین بالای مردم هیچگاه مردم فراموش نخواهند کرد حالا آمدید که ما برای نجات افغانستان ایتلاف میکنیم لطفأ لطفأ مردم را دیگر برای امتیاز وچوکی استعمال نکنید محمدیوسف

ورزش

کمیتۀ المپیک آسیایی می‌گوید آماده است تا به خاطر برگزاری انتخابات شفاف کمیتۀ المپ ادامه مطلب ...

چشم انداز

نویسنده‌:محمد صابر صدیقی صنایع محرک اصلی اشتغال و رشد اقتصادی محسوب میشوند که با ر ادامه مطلب ...

مصاحبه

سمیر علی خان، ستاره‌یی از افغانستان است که در پهنه‌های بی‌کران هنر سینمای جهان م ادامه مطلب ...

دانش

شماری از فانون‌گذاران امریکایی به رد ویزه به شش تن از دختران دانش‌جوی افغان اعترا ادامه مطلب ...

اقتصاد و تجارت

وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری از تکمیل شدن کار ۴۲۴ کشمش‌خانه برای دهاقین ۱۷ ول ادامه مطلب ...

انتخابات

کمیتۀ المپیک آسیایی می‌گوید آماده است تا به خاطر برگزاری انتخابات شفاف کمیتۀ المپ ادامه مطلب ...

Advertisement