چهارشنبه ۱۴ جوزا, ۱۳۹۹
Edition: فارسی
خبرگزاری خامه پرس – فارسی
سراج‌الدین انتظار

This user hasn't shared any profile information

اصطلاح بز کشی ازدو واژه «بز» و «کش» ترکیب و با اضافه نمودن «ی» نسبتی به بزکشی تبدیل شده است؛ یعنی بزی که میان دو گروه یا دو جانب و یا...

آمد آمد نوروز است و بلخ حال و هوای دیگری به خود گرفته است. ازدحام مردم در شهر مزارشریف بیشتر از روزهای دیگر است. مردم به‌خاطر اشتراک...

بازار انتیک فروشی مزارٰشریف – سراج‌الدین انتظار شماری از عتیقه فروشان و فروشنده‌گان اجناس زینتی و انتیک در شهر مزارشریف از نبود...