یک عضوی شورای ولایتی پکتیکا گفته است که به وی اجازه اشتراک در نشست امروز رییس جمهور در این ولایت نداده نشده و او در اعتراض به این موضوع به دهن‌ش را چسب زده است.

افسرخان سلیمان خیل، یکی از اعضای شورای ولایتی پکتیکا گفته است که محافظان رییس جمهور مانع اشتراک وی در نشست اعضای شورای ولایتی پکتیکا با رییس جمهور شده است.

این عضوی شورای ولایتی پکتیکا به گونه اعتراضی دهن‌ش را بسته کرده و گفته است که همه شرکت کنندگان در این نشست پیش از پیش انتخاب شده‌بودند.

در عین حال خبرنگاران محلی در این ولایت می‌گویند که به آنان نیز اجازه اشتراک در نشست با رییس جمهور داده نشده است.

خبرنگاران می‌گویند محافظان رییس جمهور به آنان گفته اند که استفاده از وسایل خبرنگاری در جلسه ممنوع است و آنان نمی‌تواند به عنوان خبرنگار حضور یابند.

در این حال دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که رییس جمهوری غنی در جریان سفرش به ولایت پکتیکا، صبح امروز با اعضای شورای ولایتی پکتیکا دیدار کرده است.

خبرنامه افزوده که رییس جمهور در این دیدار وعده سپرد که ولایت پکتیکا را از درجه سوم به ولایت درجه دوم ارتقا می‌دهد.

بر اساس خبرنامه، در این دیدار رییس جمهور به باشندگان پکتیکا اطمنان داده است که برای تامین امنیت این ولایت به سطح بزرگ بحث صورت می گیرد.

رییس جمهور غنی صبح امروز در راس یک هیات بلند پایه حکومتی جهت ارزیابی وضعیت عمومی پکتیکا به آن ولایت سفر کرد.