رییس جمهور غنی در راس یک هیات بلند ربته حکومتی صبح امروز (شنبه، 12 میزان) به ولایت پکتیکا سفر کرده است.

در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده، آمده است که رییس جمهور در راس یک هیات بلند پایه حکومتی به هدف ارزیابی وضعیت عمومی ولایت پکتیکا به آن ولایت سفر کرده است.

بر اساس این خبرنامه رییس جمهور غنی در جریان این سفر با مقامات نظامی و افراد ملکی، عالمان دینی، بزرگان قومی، نمایندگان زنان و جوانان به طور جداگانه دیدار خواهد کرد.

گفتنی است که رییس جمهور در آخرین سفر ولایتی خود به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت بامیان به این ولایت سفر کرده بود.