پولیس کابل از بازداشت 2 تن در پیوند به سرقت مسلحانه از دانشجویان یک دانشگاه خصوصی در ولسوالی بگرامی ولایت کابل خبر داده است.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفته است که نیروهای امنیتی به تاریخ 7 ماه روان 2 سارق مسلح را از مربوطات ولسوالی بگرامی حین انجام سرقت بازداشت کردند.

آقای فرامرز افزود که این دزدان مسلح هنگامی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند که یک عراده موتر حامل دانشجویان یک دانشگاه خصوصی را متوقف کرده و مقداری پول و چند سیت موبایل آنان را با تهدید اسلحه گرفته بودند.

سخنگوی پولیس کابل گفت که سارقان با استفاده از تاریکی شب و جاده فرعی سرقت‌های مسلحانه را انجام می‌دادند.

بر اساس گفته‌های وی دوسیه این دزدان مسلح پس از تحقیقات ابتدایی به به سارنوالی فرستاده شده است.