صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که موضوع عدم اجازه خبرنگاران محلی برای اشتراک در برنامه دیدار رییس جمهور از ولایت پکتیکا به گونه جدی پی‌گیری خواهد شد.

آقای صدیقی در حساب توییتر خود نگاشته است که موضوع عدم اجازه خبرنگاران برای اشتراک در نشست رییس جمهو را با دفتر والی پکتیکا در میان گذاشته است.

سخنگوی ریاست جمهوری تاکید کرده است که این موضوع را به گونه‌ی جدی پیگیری می‌کنند تا از تکرار آن در آینده جلوگیری شود.

در همین حال شماری از خبرنگاران محلی و یک عضوی شورای ولایتی پکتیکا ادعا کردند که محافظان رییس جمهور مانع حضور آنان در برنامه دیدار رییس جمهور از این ولایت شدند

بر اساس گفته‌های خبرنگاران محافظان رییس جمهور به آنان گفتند که استفاده از وسایل خبرنگاری در جلسه ممنوع است و آنان نمی‌تواند به عنوان خبرنگار حضور یابند.

افسرخان سلیمان خیل، یکی از اعضای شورای ولایتی پکتیکا نیز در اعتراض به این موضوع به دهن‌ش چسب زده بود.