دولت قطر گفته که در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بی طرفی خود را حفظ کرده است و در این روند هیچ گونه دخالتی نخواهد کرد.

وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی قطر روز گذشته (جمعه، 11 میزان) با معصوم استانکزی، رهبر هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان دیدار کرده و اطمنان داده است که این کشور از ادامه گفتگوهای صلح حمایت می‌کند.

در خبرنامه‌ای که از سوی هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان نشر شده، آمده است که محمد بن‌المسند، مشاور امنیت ملی قطر، گفت که هدف دولت قطر از میزبانی هیات گفتگوهای بین‌الافغانی استقرارصلح در افغانستان است.

وی با تاکید بر این که حکومت قطر در مذاکرات بین‌الافغانی کاملا بی طرف است. افزود که آن‌ها پیرامون موضوعات مطرح شده هیچ‌گونه نظری ندارند و به حمایت از ادامه روند تلاش خواهند کردند.

این در حالی است که کشور قطر از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان میزبانی می‌کند و پیش از این نیز میزبان نشست امضای توافق‌نامه‌ی صلح میان امریکا و گروه طالبان بود.