حضرت صبغت الله مجددی، یکی از رهبران جهادی و رییس جمهور پیشین افغانستان به عمر ۹۳ سالگی در کابل گذشت.

آقای مجددی در سال ۱۳۰۵ خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد و پس از پیروزی مجاهدین در بهار سال ۱۳۷۱ به عنوان رئیس دولت موقت مجاهدین انتخاب شد. وی  به دنبال پیروزی حزب دموراتیک خلق پس از کودتای ثور ۱۳۵۷ به پاکستان رفت و با ایجاد حزب جبهه نجات ملی مبارزات سیاسی و مسلحانه را علیه حکومت آن وقت آغاز کرد.

آقای مجددی در سال ۲۰۰۳ میلادی به عنوان رئیس مجلس سنا (مشرانو جرگه) افغانستان انتخاب شد.