Farkhunda Zahra Naderi inagurated Alauddin Nursery in Kabul

کودکستان پرورشگاه علاءالدین به روز یک شنبه از سوی فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی گشایش یافت و به بهره برداری سپرده شد.

این کودکستان با حضور فرخنده زهرا نادری، ریحانه آزاد و داکتر نیلوفر ابراهیمی اعضای مجلس نماینده گان، حمیراقادری مشاور وزارت کار و امور اجتماعی و اتیع الله وهاج رئیس انسجام و هماهنگی پرورشگاه ها امروز در کابل رسماً گشایش یافت.

کودکستان پرورشگاه علاءالدین از سوی فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس به حیث تحفه برای کودکان زیر سن ۶ سال که در پرورشگاه علاءالدین زنده گی می کنند، به صورت معیاری تجهیز و برای استفاده تسلیمی داده شد.

این کودکستان با وسایل معیاری و پیشرفته آموزش برای کودکان تجهیز شده است. کتابخانه ی کوچک حاوی کتاب‌های آموزشی از قبیل قصه های خود آموز تصویری و متنی، قصه های که باید برای کودکان خوانده شود، کتاب‌های رنگه و نوارهای آموزشی نیز در گوشه ی برای کودکان تدارک دیده شده است.

Kabul Nursery

سیستم شنیداری و دیداری (ملتی میدیا)‌ نیز جاگذاری شده است تا برای نمایش فلمهای آموزشی، قصه های تصویری و کارتون های جالب برای سرگرمی کودکان استفاده شود.

خانم نادری درچندین سال اخیر همه ساله به تاریخ ۳۰ حمل از کودکان پرورشگاه علاءالدین کابل دیدار نموده و بخشی از پرورشگاه را که نیاز به سازی یا بازسازی داشته باشد، همکاری می کند.

خانم نادری سال پار به تاریخ ۳۰حمل بخش کامپیوتر پرورشگاه علاءادین را ایجاد و به تعداد ۱۰ پایه کامپیوتر مادل جدید به آن‌ها اهدا نمود.

پرورشگاه ها در افغانستان تحت اداره وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت می کند. به تعداد ۲۵۰ تن از اطفال و کودکان یتیم در پرورشگاه علاءالدین کابل نگهداری می شوند.