Gul Padshah Majeedi

گل پاچا مجیدی، عضو مجلس نماینده‌گان افغانستان شام روز یک‌شنبه(9 حمل) در کابل هدف یک حملۀ انتحاری قرار گرفت.

این روی‌داد حدود ساعت 6:00 شام در منطقۀ شاه شهید، بخش‌هایی از حوزۀ هشتم امنیتی کابل زمانی رخ داد که آقای مجیدی از یک نشست مشورتی با ریش‌سفیدان بیرون شده بود.

پولیس کابل می‌گوید که در این روی‌داد سه غیر نظامی کشته و دست کم هشت تن دیگر زخمی گردیده‌اند.

عبدالرحمان رحیمی، فرمان‌‎ده پولیس کابل می‌گوید که حمله‌کننده انتحاری در هنگام خروج این عضو مجلس نماینده‌گان از نشست مشورتی خودش را منفجر ساخته و آقای مجیدی نیز زخمی گردیده‎است.

نجیب‌الله دانش، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخلۀ افغانستان می‌گوید که در میان کشته‌شده‎گان یک کودک هم شامل است.

به گفتۀ وی گل پاچا مجیدی به گونۀ سطحی زخمی گردیده و وضعیتش در حال حاضر خوب است.

این دومین حملۀ انتحاری طی یک هفتۀ اخیر و در آغاز سال جاری خورشیدی در پایتخت کشور است که صورت می‌گیرد.

چهار روز پیش نیز در پی یک حملۀ انتحاری، که در منطقۀ مرداخانی کابل و در نزدیکی نهادهای کلیدی دولتی مانند وزارت معادن، وزارت مالیه، ادارۀ امور و وزارت دفاع رخ داد هشت تن کشته و 31 نفر دیگر زخمی گردیدند.