عطا محمد نور، والی برکنارشدۀ بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت را مار آستین خوانده می‌گوید که دندان‌هایش تیز شده و دندانش را خواهند کشید.

عطا محمد نور که پس از چاشت روز پنج‌شنبه(2 جدی) در مراسمی در شهر مزار شریف سخن‌رانی می‌کرد، گفت که عبدالله عبدالله را در هر دورۀ ریاست جمهوری با وجود این که افراد جمعیت مخالفتش بودند، حمایت کرد تا نامزد ریاست جمهوری شود.

آقای نور گفت آقای رییس جمهور اگر همرای من هر خصومتی می‌کند، حقش است چون مخالف و علیه تیمش بودم، ضدش حرف زدم و بعد از حکومتش هم حرف‌هایی را زدم و حوصله کرد، اما حرف‌های ما از مار آستین(داکتر عبدالله) است که [یک زمان] از وزارت خارجه برطرف شده بود حالا در قصر سفیدار است.

او گفت پس از این که [در سال‌های اول حامد کرزی] عبدالله از وزارت خارجه برکنار شده بود، رفتم در خانه‌اش گفتم کاندید کند، گفت مارشال قسیم فهیم، یونس قانونی، برادران پنج‌شیر و برهان‌الدین ربانی مخالفت می‌کنند اما من راضی‌شان کردم.

وی گفت در انتخابات 2009 نیز به خاطر داکتر عبدالله در کمپاینش زحمت کشیده و چندین نفر در جریان استقبالش کشته شدند و در 2014 هم کاری را که برایش کردند، برادر کسی نمی‌کند اما ذره‌یی هم قدر زحمت‌شان را ندانست.

نور گفت، این دشمنی دوام کرد و داکتر عبدالله طبیعتی را پیدا کرد که پنج‌شیری‌ها را از صحنه بکشد یا علیه او بسیج کند. به گفتۀ رییس اجرایی جمعیت اسلامی، عبدالله شماری از فرمان‌دهان جهادی را به حاشیه برد، به خانه‌وادۀ قهرمان ملی نیز ترحم نکرد و اذیت‌شان کرده صدها مشکل و دوسیه ایجاد کرد و حتا فرزند قهرمان ملی احمد مسعود که همه چشم به راه هستند جای مسعود را بگیرد، احترام ندارد و توهینش می‌کند.

عطا محمد نور افزود، این‌جاست که من فهمیدم خطا و اشتباه کردم و این مار آستین است که همین حالا می‌خواهد رهبری جمعیت را پارچه کند اما خوشا به حال پدر پدر اعضای رهبری جمعیت که در دامن او نمی‌روند ولی یک تعداد دغل و بغل را جمع کرده به نام جمعیت که جمعیت به نام این‌ها کم نمی‌شود و از پیش‌شان پرسان نمی‌کند.

نور یادآور شد که مشکل به همین حد است که همه را در پرت‌گاه سقوط برابر کرده روان است ولی زورش به ما نمی‌رسد و تمام توطیه‌ها را خنثا می‌کنیم.

وی هم‌چنان خطاب به عبدالله گفت که با کرزی تو تخریب می‌کنی، با شمال تو تخریب می‌کنی، پنج‌شیر را تو ویران کرده روان هستی حالا چسپیدی به جان ما، دندانت را می‌شکنانم.

رییس اجرایی جمعیت گفت بیست تا سی درصد اگر جناب رییس جمهور در پس‌شدن من تلاش کرده هفتاد تا هشتاد درصد دیگر داکتر عبدالله کرده و در جریان سفر به قندهار، در هر مجلس گفته‌است این‌ها چالش هستند باید از سر راه پس شوند.

او تکرار کرد که هفتاد تا هشتاد درصد داکتر عبدالله مار آستین علیه من مشکل خلق کرده و تخریب کرده و دندان‌هایی که این سر من تیز کرده، دندان‌هایش را به کمک خدا می‌کشیم.

عطا محمد نور گفت که پس از این نیز والی خواهد بود و اگر حکومت از راه تفاهم پیش نرفت و رهبری جمعیت آن‌چه که دارد نقبولد تا آخر حکومت باقی خواهد ماند.