مایک پنس، معاون رییس جمهور ایالات متحده امریکا در دیدار با محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، 2017 را سالی پردست‌آوردی برای آنان خوانده‌است.

دفتر رسانه‌های ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که معاون رییس جمهور امریکا شام روز گذشته با آقای غنی دیدار کرده و هردو طرف روی اوضاع منطقه‌، پروسۀ صلح و مبارزه با هراس‌افگنی صحبت نموده‌اند.

خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی گفته‌است که روابط بین دو کشور بیش‌تر از پیش تقویت می‌گردد؛ زیرا این روابط بین کابل و واشنگتن بر اساس منافع مشترک شکل گرفته‌‌است.

رییس جمهور یک‌بار دیگر راه‌برد امریکا را برای کشورهای جنوب آسیا یک فرصت مهم در بخش تامین امنیت خوانده و افزوده که این ستراتیژی باید به شکل درست تطبیق گردد.

از سوی هم، مایک پنس، معاون رییس جمهور امریکا، تاکید بر حمایت دوام‌دار کشورش از شهروندان و دولت افغانستان نموده و افزوده این کشور در بخش مبارزه با فساد، پروسۀ صلح، هم‌کاری منطقه‌یی و حکومت داری خوب، کارهای خوبی را انجام داده‌است.

آقای پنس گفته است که محور اصلی راه‌برد جدید امریکا در قبال افغانستان، صلح و ثبات در این کشور بوده و اظهار کرده که واشنگتن، کابل را در بخش توسعه اقتصادی، حمایت خواهد کرد.

گفتنی‌ست که روابط بین امریکا و افغانستان پس از رسیدن دونالد ترامپ به کرسی ریاست جمهوری افزایش یافته و در جریان چند ماۀ گذشته، چندین مقام ارشد دولت ترامپ به کابل سفر کرده‌است.

رییس جمهور امریکا وعده داده است که هراس‌افگنان را در افغانستان نابود خواهد و علاوه کرده که برای رسیدن به این هدف، از تمام قدرت استفاده خواهد کرد.