عطا محمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی برکنارشدۀ ولایت بلخ می‌گوید بنبستی که پس از انتخابات ریاست جمهوری 1393 و ایجاد حکومت وحدت ملی شکل گرفت را او با مذاکره با رییس جمهور شکست و اگر والی می‌بود، این کار صورت نمی‌گرفت.

آقای نور که روز شنبه(2 جدی) در مراسم سال‌یاد یکی از چهره‌های جهادی در بلخ صحبت می‌کرد، گفت که به خاطر مادروطن دفاع کردند اما اکنون دزدان و خسکی‌هایی که در کنار آب‌های گرم در غرب خسپیده بودند، آمدند آمریت می‌کنند.

او گفت انتخابات سال 2014 یک انتخابات مسخره، مضحک، مردار و رسوا و پر از تقلب بود و کسی به نام جان کری آمده یک چیزی جور کرد به نام حکومت وحدت ملی.

نور گفت اگر من والی بودم از من چرا دعوت شد که بیایم این این بنبست( انتخابات 2014) را بشکنم و بروم زانو بزنم با رییس جمهور از آدرس یک کتلۀ عظیم و یک تیم رک و راست صحبت کنم.

رییس اجرایی جمعیت اسلامی گفت به عنوان نمایندۀ باصلاحیت جمعیت رفته بود تا مذاکره کند نه از موقف ولایت بلخ تا در تصمیم‌های کلان افغانستان سهیم باشند و سرانجام در تقسیم پنجاه پنجاه حکومت 12 وزارت‌خانه را از رییس جمهور گرفته‌است.

عطا محمد نور گفت وقتی او یک‌طرف مذاکرۀ [تقسیم حکومت] بود، چطور می‌تواند به یک طرف دیگر مذاکره بگوید من تو را برکنار می‌کنم و وقتی این‌ها می‌خواستند اعلام کنند گفتم اعلام نکنید که من مجبور هستم ردش کنم، چون شما صلاحیت آن را ندارید و یک قدم به پیش بمانید، دو قدم پیش می‌مانم.

وی خطاب به رییس جمهور و رییس اجرایی گفت که والی باقی خواهد ماند و رییس جمهور و رییس اجرایی که یکی شان طرف مذاکره است و یکی دیگرش از خود جمعیت تعیین شده، نمی‌توانند او را برکنار کنند.

او خطاب به رهبران حکومت گفت شما در رابطه به خواسته‌های غیر موجه، غیر قانونی و غیر اخلاقی‌تان از حضور جامعۀ جهانی استفادۀ دروغ نبرید و از امریکا و انگلیس و دیگران در برابر ما نام نبرید که ما شما را توسط آن‌ها می‌زنیم.

رییس اجرایی حزب جمعیت افزود که ارگ و سفیدار از حضور جامعۀ جهانی به خواسته‌های غیر مشروع استفاده نکنید و توسط امریکایی‌ها و انگلیس به ما مرگ نشان ندهید.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که اخیرا رییس جمهور منظوری استعفای آقای نور را که ماه‌های گذشته ارایه کرده، پذیرفت اما اکنون والی بلخ آن را نمی‌پذیرد.