هم‌زمان با گسترش دامنه‌های جنگ در بدخشان و سقوط ۲۴ ولسوالی در این ولایت به دست طالبان، شماری زیاد باشنده‌گان مرکز و ولسوالی‌های این ولایت خانه‌های شان را ترک کرده‌اند. باشنده‌گان مرکزی شهر فیض‌آباد می‌گویند که با افزایش حملات طالبان بر مرکز این ولایت، شمار زیادی از خانواده‌ها به شهر فیض‌آباد‌ فرار کرده‌اند.

در همین حال، باشنده‌گان بدخشان ضمن اظهار نارضایتی از بی‌توجهی حکومت و عدم رسیده‌گی به اوضاع امنیتی این ولایت، نسبت به گسترش ناامنی‌ها در مرکز فیض‌آباد و ولسوالی‌ها هشدار داده‌اند.

منابع محلی در شهر فیض‌آباد بدخشان به خامه‌پرس می‌گویند که مردم دچار هراس و ترس شده است، تعدادی از رییسان که در حکومت محلی این ولایت کار می‌کردند با جمع از خبرنگاران، دو هفته پیش بدخشان را ترک کردند. 

او افزود که خط جنگ در اطراف شهر فیض‌آباد واقع شده است. مردم با فرار کسانی‌که در حکومت کار می‌کردند، روحیه‌شان را از دست داده‌اند. به گفته‌ی او به جز شهر فیض‌آباد، ولسوالی‌های یفتیل پایین و کران و منجان، تمام ولسوالی‌های این ولایت زیر تصرف طالبان قرار دارد.

در پی حمله طالبان به ولسوالی‌های زیباک، اشکاشم، واخان،شغنان، خواهان، شکی، نسی وماه‌می ۱۰۳۷ نیروی امنیتی افغانستان از مرز عبور کرده‌اند و وارد کشور تاجکیستان شده‌اند.

این در حالی است‌که جلال یفتیلی هفته‌ی گذشته وارد شهر فیض‌آباد بدخشان شد و گفت که من بدخشان را به کورستان طالبان مبدل می‌کنم.