منابع محلی در ولایت بدخشان تأیید می‌کنند که ولسوالی‌های بهارک و زیباک این ولایت به‌دست جنگ‌جویان گروه طالبان سقوط کرده‌است.

منابع محلی که نخواست نامش در خبر گرفته شود به خامه پرس گفت که هم‌اکنون بازده ولسوالی به‌شمول بهارک در کنترل جنگ‌جویان طالبان است.

ولسوالی بهارک یازدهمین ولسوالی است که در دو روز گذشته به‌دست جنگ‌جویان گروه طالبان سقوط کرده‌است.

ولسوالی ارغنج‌خواه و خاش این ولایت نیز چند هفته پیش به این طرف در کنترل طالبان است.

ولایت بدخشان در شمال شرق کشور قرار دارد و از ولایت‌های ناامن به شمار می‌رود که جنگ‌جویان وابسته به گروه طالبان در بیشتر نقاط این ولایت حضور و فعالیت گسترده دارند.