طی بیست چهار ساعت گذشته پنج ولسوالی در ولایت بدخشان به دست گروه طالبان سقوط کرده است.

منابع مردمی در صحبت با خامه پرس می‌گویند که نیروهای امنیتی از مراکز ولسوالی‌های تشکان، کشم، تگاب، یفتل پایین، شهر بزرگ، درایم و وردوج عقب‌نشینی کرده‌اند.

منابع محلی تأیید می‌کنند که پس از چند ساعت درگیری شدید، نیروهای امنیتی ساختمان مرکز ولسوالی های تشکان، کشم، تگاب، یفتل، درایم، شهر بزرگ و وردوج را ترک کرده و طالبان این ولسوالی‌ها را تصرف کرده‌اند.

مقام‌های محلی در ولایت بدخشان به تماس خبرنگاران پاسخ نمی‌دهند. اما ذبیح الله مجاهد سخن‌گوی گروه طالبان ادعا می کند که این ولسوالی‌های ولایت بدخشان را تصرف کرده اند.

این در حال است که مرکزی شهر فیض آباد، ولسوالی های زیباک، بهارک ارگو، جرم و شغنان نیز زیر تهدید گروه طالبان قرار دارد.