در پی حملات نیروهای ویژه امنیتی در ولایات کندز و فاریاب دو طالب جنگجو به قتل رسیده و مقدار تجهیزات نظامی آنها تخریب گردیده است.

منسوبین امنیتی می گویند، نیروهای امنیتی کشور در ولایت کندز یک عملیات راه اندازی نمودند که منجر به از بین بردن یک قرار گاه طالبان و همچنان تخریب نمودند مقدار هنگفت مواد انفجاریه و تجهیزات نظامی گرده است.

منبع همچنان افزود، در نتیجه یک عملیات دیگر توسط نیروهای خاص امنیتی در ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب که به منظور اختلال عملیات های طالبان انجام شده بود در نتیجه آن دو جنگجوی طالب به قتل رسیده است.