در نتیجه یک عملیات توسط نیروهای امنیتی کشور در ولایت غزنی دو تن در پیوند به همکاری با گروه طالبان دستگیر شده است.

وزارت امور داخله می گوید، امروز دوشنبه ۲۰ جوزا سال روان منسوبین قطعات خاص پولیس با هماهنگی نیروهای امنیت ملی یک عملیات را در روستای مستوفی مربوط مرکز ولایت غزنی راه اندازی نمودند. که در نتیجه عملیات مذکور دو تن به اتهام همکاری با گروه طالبان دستگیر گردیده اند.