با نشر اعلامیه ای شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز عملیات بهاری طالبان را تحت نام “الفتح “محکوم کرده و گفته است این عملیات منجر به بربادی و ویرانی مردم افغانستان خواهد بود.

دیروز سه شنبه ۲۷ حمل شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه ای گفته است. مذاکرات بین الافغانی یک فرصت بسیار خوب برای تمام طرف های درگیر جنگ است و باید در آن اشتراک کنند تا یک راه حل سیاسی مساعد شود.

آقای زلمی خلیل زاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر برای برقراری آتش بس بین افغانستان و طالبان تاکید میکند.

آقای خلیل زاد از گفته های شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی کرده و افزود که جنگ و خشونت باید در افغانستان پایان یابند و یک راه حل مساعد برای گفتگو های بین الافغانی باز شود.

آقای خلیل زاد همچنان افزود، هر طرف درگیر جنگ که مخالف آتش بس باشد به طرف غلط تاریخ قرار میگیرد.