در اعلامیه ی که حزب پیوند ملی افغانستان به رهبری سید منصور نادری منتشر کرده، آمده است که این حزب در انتخابات ۱۳۹۸ از محمد حنیف اتمر حمایت میکند.

این حزب در اعلامیه اش از حکومت وحدت ملی انتقاد نموده گفته است که وحدت ملی بیشترین زیان را دیده است.

هموطنان ما نیک می دانند که اوضاع امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور روز به روز در حال بدتر شدن بوده و روابط افغانستان با شرکای منطقوی و جهانی آن به سمت ناروشنی در حرکت می باشد.

ازجانب دیگر وحدت ملی افغانها که یگانه عامل پیروزی این ملت بزرگ برضد دسایس خارجی بوده است شدیدا زیان دیده که تداوم چنین وضعیت منجر به بحرانهای بزرگی خواهد شد.
نا گفته روشن است  که بیرون رفت از وضعیت موجود به درایت، ازخودگذری و تدابیر خردورزانه محتاج می باشد.

از متن اعلامیه حزب پیوند ملی افغانستان که به تاری ۲ دلو ۱۳۹۷ منتشر شده است.

محمد ارشاد معنوی سخنگوی حزب پیوند ملی افغانستان در پاسخ به اینکه این حزب و همپیمانانش در انتخابات ۲۰۱۴ در کنار رییس جمهور غنی ایستاده بودند؛ چی باعث شده است که این بار با غنی بریده و از تیم دیگری پشتیبانی میکنند، به خامه پرس گفت:

رییس جمهور غنی به تعهدات که در زمان مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۴ به مردم افغانستان سپرده بود، نتوانست عمل کند و مچنان وضعیت کشور به شدت بحرانی شده است. نیاز است به سطح رهبری حکومت و شیوه مدیریت آن تغییرات بیاید و این بار تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر با در نظردات تجربه و تخصص حکومت داری گزینه مناسب است. حزب پیوند ملی افغانستان همیشه در تحولات سیاسی کشور نقش مهم و فعال بازی نموده و این بار این حزب در انتخابات ۱۳۹۸ از محمد حنیف اتمر پشتیبانی میکند.

محمد ارشاد معنوی، سخنگوی حزب پیوند ملی افغانستان

سید منصور نادری رییس حزب پیوند ملی و همچنان رهبر اسماعیلیان افغانستان است. او در انتخابات ۲۰۰۹ از حامد کرزی و در انتخابات ۲۰۱۴ از رییس جمهور غنی حمایت کرده بود.

در همین حال احزاب بزرگ دیگر چون جنبش ملی و وحدت اسلامی که در گذشته در کنار رییس جمهور غنی بودند، نیز این بار از رییس جمهور حمایت نمیکنند و این دو حزب با عبدالله عبدالله پیوسته اند.