محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان میگوید بدون خواست مردم افغانستان هیچ پیمان صلح در عقب پرده صورت نخواهد گرفت و هر فیصله ای در مورد صلح از سوی پارلمان و به رای مردم تصویب خواهد شد.

رئیس جمهور غنی روز گذشته در دیدار با اقشار مختلف مردم ولایت هرات گفت ”به زنان کشور اطمینان می دهم که در صلح بالای سرنوشت آنان بازی نخواهد شد و تیم مذاکره کننده دولتی تشکیل و کمیته ها هم ایجادشده است، تا مذاکرات آغاز گردد. “

وی همچنان گفت که که انتخابات در وقت و زمان معین آن برگزار می گردد و حکومت آینده افغانستان باید صلاحیت واضح و روشن به خاطر انجاموظایف خود داشته باشد.

به گفتهٔ رئیس جمهور غنی، محافظت از رای مردموظیفه تمام نهادهای دولتی است و در فراهم آوری هر گونه امکانات به خاطر برگزاری انتخابات شفاف تلاش خواهیم کرد.