شنبه 25 می, 2024
Edition: فارسی
خبرگزاری خامه پرس – فارسی
Category Archives: مهاجرت

مسوولان در ریاست مهاجرین و عودت‌کنندگان می‌گویند که بیش از سه هزار مهاجر افغانستان پس از اخراج از سوی ایران و پاکستان دوباره وارد...

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست از برگشت دو هزار و ۷۶۹ مهاجر افغانستان از ایران و ۶۶۵ تن دیگر از پاکستان به طور «دواطلب...

وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت سرپرست می‌گوید که بیش از ۲۰۰ خانواده در دو روز پسین به گونه‌ی اجباری و اختیاری از ایران و پاکستان...

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از اخراج نزدیک به یک هزار  مهاجر اهل افغانستان و آزادی12 زندانی از زندان‌های این کشور خبر داد. این...

وزارت اموز مهاجران می‌گوید که نزدیک به سه هزار مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان اخراج و سپس به کشور برگشتند. این وزارت امروز...

وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت سرپرست از اخراج بیش از ۹۰۰ مهاجر و ۱۵ زندانی افغان از پاکستان خبر داده است. این وزارت در صفحه‌ی...

مسوولان در کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران می‌گویند که ۲۵۶ خانواده از طریق مرز های مختلف کشور از کشور ایران و پاکستان پس از...

مسوولان در کمیسیون  عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران می‌گویند بیش از دوصد خانواده مهاجر افغانستان پس از اخراج از سوی ایران و پاکستان...

وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت سرپرست اعلام کرده که بیش از سه هزار مهاجر افغانستان از کشور‌های ایران  و پاکستان به گونه «اجباری...

مقام‌های آتش نشانی و خدمات ایمنی شاروالی تهران تایید کرده که یک پیرمرد کارگر اهل افغانستان پس از افتادن در چاه جان باخته است. خبرگزاری...