سه‌شنبه 05 اکتبر, 2021
Edition: فارسی
خبرگزاری خامه پرس – فارسی
Category Archives: دیدگاه ها

چند روز پيش و در تاريخ 31 سرطان نشستی بين نمايندگان كشورهای اروپايی، امريكا و انگلستان در ايتاليا برگزار شد و برای نخستين بار، كشورهای...

هم‌زمان با پيشروی‌های سريع طالبان در كشور و تصرف ولسوالی‌های زياد توسط اين گروه در اين چند ماه اخير، گزارش‌هايی از ناپديد شدن و...

هم‌زمان با افزايش شديد خشونت‌ها در افغانستان تلاش‌ها برای به سرانجام رسيدن داستان صلح افغانستان هم‌شدت گرفته است. داكتر عبدالله...

دست‌به‌دست شدن شهرك مرزی اسپين‌بولدك و بازار بزرگ ويش بين دولت و طالبان در مرز بين افغانستان و پاكستان در روزهاي اخير سروصدای زيادی...

شهر غزنی و شهر قلعه‌نو بادغيس از شهرهای مهمی‌اند كه اين روزها جنگ بر سر تصرف آن ميان طالبان و حكومت جريان دارد. غزنی شهری در جنوب كشور...

تركيه كشوری است كه هم از جهت موقعيت فوق‌العاده و ژئوپولتيك در جهان اهميت داشته و هم به خاطر میراث دار بودن امپراتوری عظيم عثمانی در...

تصویر: پایگاه تخلیه شده نیروهای امریکایی در بگرام جنگ اخير بادغيس و رخنه طالبان به مركز اين ولايت در كنار تخليه‌ی ناگهانی پايگاه بگرام...

اين روزها در سايه گسترش خشونت از سوی طالبان به سراسر مناطق كشور و دستاوردهای اين گروه در تصرف ولسوالی‌های كشور به‌صورت سلسه‌وار،...

در يك ماه اخير جنگ در افغانستان به‌یک‌باره شعله‌ور شده و طالبان با سرعت بيشتری دست به پيشروی و تصرف ولسوالی‌ها زده‌است. تا اكنون...

خبر تجهيز نيروهای هوایی كشور از سوي آمريكا ديروز توسط اجمل عمر شينواری، سخنگوی عمومی نهاد‌های امنيتی با رسانه‌ها به اشتراك گذاشته...