چهارشنبه 06 دسامبر, 2023
Edition: فارسی
خبرگزاری خامه پرس – فارسی
Category Archives: اقتصاد و تجارت

وزارت انرژی و آب امارت اسلامی اعلام کرده برنامه پنج ساله توسعه برق افغانستان را تدوین کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای...

همزمان با  سفر سرپرست د افغانستان بانک در رأس یک هیئت بلند رتبه به منظور اشتراک درکنفرانس اداره محاسبه و تفتیش مؤسسات مالی اسلامی...

وزارت معادن و پطرولیم امارت اسلامی می‌گوید که ۲۰ هزار تن نفت خام را در یک داوطلبی به فروش رسانده است.این وزارت ناوقت روز پنج‌شنبه...

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که سقف برداشت پول‌های هفتگی از بانک‌های خصوصی از ۵۰ هزار به ۷۰ هزار افغانی افزایش یافته است. این...

اداره ملی استندرد  حکومت سرپرست  اعلام کرده است  که 24  تانکر حامل  تیل بی‌کیفیت از سوی این اداره دوباره به کشور ایران مسترد گردید....

معاونیت اقتصادی ریاست‌ الوزاری امارت اسلامی اعلام کرده که استخراج هشت چاه جدید نفت حوزه نفتی آمو دریا در ولایت سرپل افتتاح شده...

اداره ملی استندرد امارت اسلامی اعلام کرده که ۱۲ تانکر تیل بی‌کیفیت را به ایران باز گراننده‌اند. این اداره روزسه‌شنبه، هفتم قوس...

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول امارت اسلامی اعلام کرده که ۵۳۸ میلیون و ۳۹۱ هزار افغانی بانکنوت‌های مندرس جمع‌آوری شده دیگر در...

اداره ملی استندرد امارت اسلامی اعلام کرده که در دو روزگذشته ۴۳ تانکر تیل بی‌کیفیت را به ایران بازگرداننده‌اند. این اداره روزدوشنبه،...

بانک مرکزی امارت اسلامی (دافغانستان بانک) اعلام کرده که بیش از ۹۷۲ میلیون بانکنوت مندرس جمع‌آوری شده در زون شمال کشور را حریق کرده...