اعتراض زنان در مقابل لیسه مریم شهر کابل بخاطر محرومیت دختران از مکاتب توسط نیروهای طالبان سرکوب شد.

گروهی از زنان امروز پنج‌شنبه، ۵ جوزا در مقابل لیسه مریم شهر کابل دست به اعتراض زدند و شعار «نان، کار و آموزش» را دست داشتند که مبین نُه ماه محرومیت دختران از مکاتب است.

این معترضان شعار «آموزش حق ماست» را نیز با خود حمل می‌کردند و یکی از معترضان با رسانه‌ها گفته است که بسته‌بودن مکاتب یک تبعیض جنسیتی است.

این معترضان خاطر نشان می‌کند که قتل‌های هدفمند زنان افزایش یافته است و زنان از سوی طالبان از تمام ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حذف شده است.

گفته می‌شود که طالبان دقایقی پس از گردهمایی به محل آمده و با شلیک هوایی و اعمال خشونت معترضین را متفرق کرده است.

این در حالی است که اعتراضات دختران و زنان بارها از سوی طالبان سرکوب شده و در یکی از این اعتراضات شماری از معترضین را نیز بازداشت کرده بودند.

خواست زنان معترض در تمام جریانات اعتراضی‌شان همواره روشن و مشخص بوده است. آنان خواستار حق آموزش، حقوق شهروند و حق شرکت در تصامیم ملی و فرهنگی و سیاسی را داشته است.