وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در تازه‌ترین اقدام خود به مجریان زن که در رسانه‌های دیداری برنامه اجرا می‌کنند دستور داده که هنگام اجرا در تلویزیون صورت‌شان را با ماسک بپوشانند.

این دستور روز چهارشنبه، ۲۸ ثور به صورت رسمی از سوی ماموران وزارت امر به معروف طالبان به شبکه‌های تلویزیونی موبی گروپ، از جمله «طلوع نیوز» ابلاغ شده است.

ماموران مسئول این ابلاغیه به مجریان و گردانندگان زن شبکه‌های موبی گروپ، این دستور “غیر قابل بحث” عنوان کرده است که بی‌چون و چرا باید لحاظ شود.

طبق شدت ابلاغ این دستور از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از دیروز بدین‌سو مجریان زن در تلویزیون‌های شبکه موبی‌ گروپ با ماسک ظاهر شده‌اند.

این دستور تازه‌ی طالبان در ادامه دستور این گروه مبنی بر «اجباری‌شدن حجاب» مطرح شده است و محوریت هر دو دستور آزادی‌های زنان را به چالش کشیده است.

واکنش‌هایی نیز به همراه داشته است و برخی از آگاهان امور اجتماعی می‌گویند که اقدامات طالبان، برای حذف زنان از بدنه‌ی جامعه پی ریزی شده است.