وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده است که از درک مصارف برق وارداتی بیش از صد میلیون دالر از کشورهای تاجیکستان و ازوبیکستان قرضدار است.

به نقل از طلوع‌نیوز، اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت طالبان می‌گوید که اکنون بانک‌های کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبیکستان و تاجیکستان در انتقال پول با مشکل روبرو شده اند و این مشکلات سبب شده است که بدهی شرکت برشنا پرداخته نشود.

در حال حاضر از جمله ۷۳ درصد برق وارداتی افغانستان ۵۷ درصد آن از ازوبیکستان، ۲۲ درصد از ایران، ۱۷ درصد از ترکمنستان و ۴ درصد از تاجکستان خریداری می‌شود.

به گفته سخنگوی وزارت انرژی و آب، حکومت طالبان می‌خواهد قرض این کشورها را پرداخت کند، اما در انتقال پول مشکلات دارد.

حکومت طالبان در سطح جهان به رسمیت شناخته نشده و با یک سلسله محدویت‌ها روبه‌روست، به همین خاطر در راه ارسال پول آن به خارج موانع وجود دارد.

در همین حال، امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که سالانه افغانستان نزدیک به سه صد میلیون دالر به کشورهای آسیای میانه به ویژه ازوبیکستان برای خرید برق می‌پردازد.

پیش از این نیز بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که افغانستان بیش از هشتاد درصد برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند و اگر این کشورها برق خود را قطع کنند، خانه‌های بیش از ده میلیون افغان تاریک خواهد شد.