وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران گفته است که موضع این کشور در مقابل طالبان با درک واقعیت‌های موجود در افغانستان سامان پذیرفته و مطابق اصوال پذیرفته شده است.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی این وزارت روز دوشنبه، ۲۶ ثور گفته است که طالبان مسئول است تا از رشد افراط‌گرایی در افغانستان جلوگیری کند.

او افزوده است که طالبان باید امنیت را در افغانستان تامین کنند و نگذارند که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده کنند.

آقای خطیب‌زاده همچنان گفته است که اگر طالبان برای تشکیل دولت فراگیر اقدام کنند، این کشور آماده همکاری است.

جمهوری اسلامی ایران، همسایه غرب افغانستان، یکی از محدود کشورهایی است که با دیپلمات‌های طالبان مراوده دارد.

گفتنی است که رابطه‌ی جمهوری اسلامی و طالبان اخیراً بخاطر تنش‌های مرزی در مرز اسلام‌قلعه، تنش‌آمیز شده بود. و مسئولین ایران، نیروهای طالبان در مرز‌داری “نابلد” عنوان کردند.