ایزابل موسارد کارلسون، رییس بخش هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) به مناسبت روز جهانی پرستار، بسته‌بودن درب مکاتب به روی دختران و ممنوعیت‌های اعمال شده بر آنان را نگران‌کننده خواند.

ایزابل موسارد امروز دوشنبه، بیست‌وششم ثور در تویتی به مناسبت روز جهانی پرستار گفته است که ممنوعیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران در افغانستان، مانع از این می‌شود که فردا نیروی کافی برای پیشبرد جامعه داشته باشیم.

او افزوده است که دانش‌جویان امروز داکتران، پرستاران، معلمان و انجنیران فردا هستند و به همین‌ پنظور بایستی محدودیت‌های آموزش از روی دختران برداشته شود.

او در توییت خود همچنان گفته است که تحصیل و آموزش حق دختران است و افغانستان برای داشتن یک آینده بهتر به آن نیاز دارد.

این در حالی است که دختران پس از گذشت ۹ ماه از حضور طالبان، هنوز اجازه نیافته‌اند که به مکتب بروند.