شرکت برق برشنا اعلام کرده است که درپی انفجار دوپایه برق وراداتی در سالنگ جنوبی ولایت پروان، برق کابل و چندین ولایت قطع گردیده است.

تخریب این پایه‌های برق کابل و ولایت‌هایی که از مسیر این پایه‌های برق می‌گذرند برق خود را از دست دادند.

مسوولان امنیتی طالبان در ولایت پروان گفته است که این دو پایه نیمه‌‌های شب جمعه، نهم ثور در ساحه «تاغمه» سالنگ از سوی یک فرد منفجر شده است.

به گفته مسوولان، عامل انفجار توسط نیروهای امنیتی طالبان دستگیر شده است.

مسوولان می‌گویند که کارمندان بخش فنی شرکت برشنا تلاش دارند این پایه‌ها را ترمیم کنند.