مسوولان محلی طالبان در ولایت کندز می‌گویند که یک مرد برادرش را با ضرب تبر در این ولایت به قتل رسانیده است.

به گفته مسوولان، این رویداد صبح روز چهاشنبه، هفتم ثور در قریه «اسماعیل قشلاق» ولسوالی امام صاحب رخ داده است.

گفته می‌شود که قاتل برادرش به نام اسحاق را پس از مشاجره لفظی توسط تبر کشته است.

مسوولان امنیتی طالبان در کندز به رسانه‌ها گفته است که قاتل پس از انجام توسط نیروهای امنیتی تعقیب وبازداشت شده است.

خصومت‌های خانواده‌گی در افغانستان از جمله چالش‌هایی ا‌ست که هر‌از‌چندگاهی قربانی برجا می‌گذارد.