نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل خبر داده است که نصیراحمد فایق، سرپرست این کرسی برای حفاظت از ۳.۵ میلیون دارایی بانک مرکزی افغانستان که توسط جو بایدن، رییس جمهور امریکا مصادره شده بود در دادگاه ایراد دفاعیه کرده و گفته است مالک اصلی این پول مردم افغانستان است.

پس از روی‌کار آمدن طالبان، رییس جمهور ایالات متحده امریکا از دارایی افغانستان به ارزش ۳.۵ میلیارد دالر را به قربانیان حادثه یازده‌هم سپتامبر به عنوان غرامت اختصاص داد. که با واکشن‌هایی در سطح بین‌المللی مقابل شد.

دارایی‌های بانک مرزی افغانستان که توسط ایالات متحده آمریکا در بانک جهانی منجمد شده بود، اخیراً بنا به سطح نیاز مردم به کمک‌های پولی، نیمی از این دارایی را آزاد کردند.

بخشی از این پول که به خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر اختصاص داده شده و کاخ سفید در مورد سرنوشت این پول گفته است که تصمیم نهایی بستگی به رای دادگاه دارد.

نمایندگی افغانستان در سازمان شب گذشته (دوشنبه، ۵ ثور) در بیانیه‌ای گفته است که دادگاه ناحیه جنوبی ایالات متحده آمریکا برای رسیدگی به این پرونده شروع به کار نموده است. طبق رای این دادگاه، سرنوشت ۳.۵ میلیارد دالر پول افغانستان مشخص می‌شود که به خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتامبر برسد یا به مردم افغانستان.

نصیراحمد فایق در این دادگاه حضور یافته و دفاع از حق مردم افغانستان برای دسترسی داشتن به این دفاعیه ارائه کرده است.

او در این دفاعیه خود را نماینده مردم افغانستان عنوان کرده و گفته است که از طالبان یا هیچ گروه سیاسی دیگری نمایندگی نمی‌کند و این پول، بخشی از دارایی‌های مردم افغانستان است.

او تاکید که قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سزاوار دریافت غرامت و مدال عدالت اند اما مردم افغانستان نباید قربانی این غرامت شود.

او گفته است پول‌های مورد دعوا دارایی شخصی مردم افغانستان است و دعوا کردن بر سر آن پول به هیچ وجه اخلاقی و قانونی نیست.

او افزوده است که هیچ یک از اتباع افغانستان در حملات یازدهم سپتامبر دخیل نبودند و گرفتن پول مردم افغانستان به این بهانه‌ها منصفانه نیست در حالی که بیش از ۹۵ درصد مردم افغانستان درگیر بحران بشری‌اند.