نزدیک ۲۵۰ روز می‌شود که دختران افغانستان از رفتن به مکتب باز مانده است. عفو بین‌الملل از طالبان خواسته است که فورا مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند.

این سازمان در گفت‌وگوی بر حقوق زنان افغانستان تاکید کرده و از طالبان خواسته که به زنان اجازه آموزش بدهند.

همزمان با این حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان نیز در گفت‌وگوی با بی‌بی‌سی از طالبان خواسته که هرچه زودتر به دختران اجازه دهد که به مکتب بروند.

آقای کرزی گفت: «اینجا هیچ راهی نیست که آینده کشور تضمین شود مگر اینکه دختران به مکتب بروند؛ این امکان ندارد؛ مردم افغانستان اجازه نمی دهند که دختران شان از آموزش محروم شوند و من مطمین هستم که مکتب ها باز خواهند شد و این چیزی است که مردم افغانستان بسیار روشن می خواهند.»

هم‌چنان دیدبان حقوق بشر گفته است که اگر دختران در افغانستان اجازه فراگیری آموزش را نداشته باشند، ازدواج زیر سن به گونه بی پیشینه در افغانستان افزایش خواهند یافت.

این درحالی است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شده است.

قرار بود این مکاتب در سوم حمل سال جاری به‌روی دختران دوره‌ی متوسطه و لیسه بازگشایی شود، اما طالبان اعلام کردند که تا امر ثانی همچنان مسدود می‌ماند.

در آن زمان در اطلاعیه‌ی وزارت معارف طالبان آمده بود که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب‌ها طراحی شوند، آنگاه براساس حکم رهبری طالبان، مکتب‌های دخترانه باز خواهند شد.

تصمیمی بستنِ مکتب‌های دخترانه، واکنش‌های گسترده‌ی جهانی را در پی داشته‌ است.