وزارت تحصیلات عالی طالبان در تازه‌ترین اقدامش برای جلوگیری از اختلاط دانشجویان دختر و پسر، حضور آنها در دانشگاه‌های کابل و پولی‌تخنیک در روزهای جداگانه تنظیم کرده است.

طبق این دستور، سه روز هفته را دختران درس می‌خوانند در حالی‌که پسران کاملاً تعطیل اند و سه روز دیگر را پسران درس می‌خوانند و دختران حضور ندارند.

وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید که این اقدام به منظور جلوگیری از مقابل شدن دانش‌جویان دختر و دانش‌جویان پسر انجام شده است.

احمد تقی، سخنگوی این وزارت امروز شنبه، سوم ثور در پیامی تایید کرده است که سه روز هفته برای پسران و سه روز دیگر برای دختران در نظر گرفته شده است.

او می‌گوید که در حال حاضر این تصمیم فقط برای دانشگاه کابل و دانشگاه پلی‌تخنیک اتخاذ شده است.

در تقسیم‌اوقات جدید دانشگاه پلی‌تخنیک کابل نیز آمده است که دانش‌جویان باید سر از روز چهارم عید رمضان، طبق روز‌های در نظر گرفته شده به دانشگاه حاضر شوند.

این دومین اقدام جدی طالبان به منظور دامن‌زدن بیشتر به دو دسته‌گی‌ها میان دانش‌جویان مبنی بر جنسیت عنوان شده است.

طالبان ابتدا تایم‌های درسی دانش‌جویان دختر و دانش‌جویان پسر را جدا کردند طبق آن، قبل از ظهر دختران در صنف‌های درسی حاضر می‌شدند و بعد از ظهر پسران به دانشگاه می‌رفتند.

شماری از آگاهان و جامعه‌شناسان، این تغییرات بنیادی را خشونت‌زا و غیر انسانی عنوان کرده است.

از سویی هم، طالبان محدودیت‌های بسیاری بر دانش‌جویان و مخصوصا دانش‌جویان دختر وضع کرده که پوشیدن لباس ضخیم به رنگ سیاه و استفاده نکردن از گوشی هوشمند را نیز شامل می‌شود.

برخی از فعالان حقوق زن از این تغییرات و وضع محدودیت‌های در هراس اند و آنرا اقدامی برای حذف فزیکی زنان از بدنه‌ی جامعه عنوان می‌کنند.