کمیسیون اقتصادی طالبان، امتیاز و کنترل واردات مواد خام نفتی را در انحصار شرکت دولتی نفت‌وگاز قرار داد.

این طرح را ملا عبدالغنی برادر، معاون رییس‌الوزرای طالبان طی نشست کمیسیون اقتصاد امروز پنج‌شنبه، اول ثور تصویب کرده است.

دلیل این جابجایی‌ها در سطوح بالای تجاری و اقتصادی را دفتر ملا برادر، جلوگیری از واردات نفت بی‌کیفیت عنوان کرده است.

در کنار این ‌که پس از این واردات تمام اقلام نفتی زیر نظر شرکت دولتی انجام می‌شود، کار تصفیه و پروسس مواد خام وارد شده قرار است به سکتور خصوصی سپرده شود.

بانک جهانی پیشتر گزارش داده بود که پس از روی‌کار آمدن طالبان، فعالیت‌ بخش‌های بزرگی از شرکت‌ها و نهادهای خصوصی متوقف شده است.