ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید که مسدود نمودن مکاتب دختران خلاف وعده‌های طالبان است و خواستار بازگشایی مکاتب به‌روی دختران شد.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز پنج‌شنبه، بیست‌وپنجم حمل گفته است که مسدود شدن مکاتب دختران از سوی طالبان میلیون‌ها افغان را نا امید کرده است.

این مقام وزارت خارجهٔ امریکا همچنین گفته است در صورت که نیم جمعیت یک کشور از تحصیل محروم باشد، در آن صورت نمی توان در عرصه سیاسی و اقتصادی پیشرفت کرد.

قای پرایس افزودکه ایالات متحده و شرکای بین المللی از برنامه‌های معارف و آموزش افغانستان حمایت می کنند و از طالبان میخواهند تا طبق وعدهٔ خود،‌ موانع را که سد راه مکاتب دختران قرار دارد ، بردارند.

طالبان به تاریخ ۱۷ سپتمبر مکاتب پسران را بازگشایی کرد، اما به دختران از صنف ششم به بالا اجازه حضور در مکاتب را نداد. افزون بر آن، طالبان بسیاری از زنان را از بازگشت به محل کار نیز منع کرده اند.

بر اساس اعلام طالبان، قرار بود با آغاز سال تحصیلی دروازه‌های مکاتب و تحصیلات عالی به روی دختران باز شوند، اما طالبان بازگشایی موسسات تعلیمی بالاتر از صنف ششم برای دختران را تا «امر ثانی» به تاخیر انداختند.