نتیجه‌ی تحقیق موسسه بین‌المللی تحقیقاتی گالوپ نشان می‌دهد که به طور میانگین ۵۳ درصد زنان و مردان افغانستان می‌خواهند که این کشور را ترک کنند.

این تحقیق در ماه‌های آگست و سپتامبر سال ۲۰۲۱ انجام شده و نشان می‌دهد که مردان ۶ درصد بیشتر از زنان خواهان ترک افغانستان استند.

طبق این تحقیق، ۵۶ درصد مردان و ۵۰ درصد زنان می‌خواهند افغانستان را ترک کنند که نسبت به سال ۲۰۱۸ سه درصد افزایش داشته است.

این رقم در سال ۲۰۲۱ بالاترین درصد در جهان عنوان شده است و موسسه گالوپ گزارش داده که “در حال حاضر به طور بالقوه” بیشتر افغان‌ها خواهان ترک افغانستان اند و دلیل آن نیز مسلط شدن طالبان و گسترش فقر و بیکاری عنوان شده است.

این نظر سنجی از سوی موسسه گالوپ در حالی انجام شده که پس از روی‌کار آمدن طالبان صد‌ها هزار افغان کشورشان را ترک کردند.

این موسسه گزارش داده است که «میلیون‌ها افغان دیگر اگر چانس پیدا کنند افغانستان را ترک می‌کنند.»

افغان‌ها دوست دارند در کدام کشور‌ها زندگی کنند؟

طبق گزارش گلوپ، کشورهایی که افغان‌ها برای زندگی انتخاب کرده‌اند به ترتیب، ترکیه، آلمان، کانادا و ایالات متحده آمریکا است.

طبق نتایج این نظرسنجی، ۲۵ درصد افغان‌ها خواهان مهاجرت به ترکیه، ۱۵ درصد به آلمان و۱۲ درصد به کانادا هستند -که ۷ درصد بیشتر از سروی ۲۰۱۸- است. و ۱۰ درصد نیز خواهان مهاجرت به ایالات متحده آمریکا اند.

نتیجه‌گیری موسسه گلوپ

ایم موسسه در نتیجه‌گیری خود از آمار بدست آمده گزارش داده است که اکثر افغان‌هایی که سال گذشته خواهان ترک افغانستان بودند، بعد روی‌کار آمدن طالبان درگیر یاس و ناامیدی شده‌اند و آنرا دلیل غالب‌شان برای ترک افغانستان عنوان کرده‌اند.

گزارش موسسه گلوپ همچنان نشان می‌دهد که تهاجم روسیه به اوکراین و موج مهاجرتی که این تهاجم در پی داشت، بحران افغانستان را از محور توجه سازمان‌های جهانی به حاشیه برد.

گلوپ همچنان تاکید کرده است که بحران بشری با رویکار آمدن طالبان در حال بدتر شدن است.

روش تحقیق موسسه گلوپ

این موسسه در تحقیق خود از طریق مصاحبه با تلفون استفاده کرده و سن اشتراک کنندگان در این سروی ۱۵ و بالاتر از آن عنوان شده است.

این نهاد تحقیقاتی بین‌المللی در شهر واشنگتن‌دی‌سی موقعیت دارد و توسط جورج گلوپ در سال ۱۹۵۳ بنیان‌گذاری شد.

این نهاد، تحقیقاتی را در سطح جهان انجام داده است و بخاطر بازتاب افکار عامه و تمایلات عوام سروی‌هایی را از سال ۱۹۸۰ به این طرف در سراسر جهان راه‌اندازی کرده است.