رسانه‌های هندی گزارش داده است که رام‌نات کوویند، رییس جمهور این کشور با سردار بردی محمداف، همتای ترکمنستانی خود در عشق باهم در مورد پروژه تاپی گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ این مقامات در دیدار شان در مورد مسایل مربوط به امنیت پروژه تاپی و تیم‌های تخنیکی هر دو کشور بحث کرده‌اند.

مقام‌های هندی می‌گویند که ثبات در افغانستان و پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند اهمیت حیاتی دارد.

دو رییس جمهور ثبات در افغانستان را برای پروژه تاپی ارزشمند دانستند و متعهد شدند که در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند.

در همین حال ویندو پانیر، سفیر هند در ترکمنستان گفته است که هند و ترکمنستان در افغانستان منافع مشترک دارند، بنابراین هماهنگی بین دو کشور بسیار مهم است.

وی افزود که دو رییس جمهور توافق کرده‌اند که در افغانستان به ویژه در بخش امنیتی همکاری کنند.

روسای جمهور هند و ترکمنستان در زمانی در باره راه های امنیت پروژه «تاپی» گفتگو می‌کنند که بانک انکشاف آسیایی یک ماه پیش بودجه پروژه تاپی را به حالت تعلیق قرار داد.

اما حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که به زودی کار عملی پروژه تاپی آغاز شود.

وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان گفته که پس از حل مسئله مالی و برخی مسایل تخنیکی دیگر، امور پروژه تاپی آغاز خواهد شد.