با فرا رسیدن سال جدید تعلیمی در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) از خانواده‌های افغانستان خواسته است که کودکان واجد شرایط شان را برای رفتن به مکتب آماده‌ کنند.

مکاتب افغانستان از زمان تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان در تاریخ ۲۴ اسد سال گذشته‌ی خورشیدی، به‌روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مسدود بودند.

یونیسف روز دوشنبه، اول حمل در صفحۀ تویترش نگاشته که قرار است تا دو روز دیگر دروازه‌های تمامی مکاتب در افغانستان به روی دانش‌آموزان باز شود.

ملل متحد همچنین ابراز امیدواری کرده است که تمامی دانش‌آموزان به شمول دختران و پسران بتوانند در سراسر این کشور به آموزش و پرورش خود ادامه دهند.

طالبان پس از تسلط بر کابل جز ادارات معدود دولتی، به شمول سکتور صحت و معارف، زنان را از رفتن به کار منع کرده و نیز دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بستند.

اما اخیراً وزارت معارف حکومت طالبان گفت که دختران در سرتاسر افغانستان اجازه دارند با آغاز سال تعلیمی به مکاتب خود برگردند.

سازمان ملل متحد از طرح بازگشایی تمام مکاتب دختران که هفتهٰ گذشته از طرف وزارت معارف طالبان اعلام شد، استقبال کرده است.