خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه حکومت پیشین افغانستان در امریکا برای حمایت از همسر و چهار فرزندش به تاکسی‌رانی رو آورده است.

طبق گزارش واشنگتن پست، آقای پاینده گفته است که پس از رویکار آمدن طالبان تمام پس‌اندازش را از دست داده است و از اینکه می‌تواند تاکسی‌رانی کند احساس رضایت می‌کند.

او در مورد اینکه چه کسی مقصر بحران کنونی در افغانستان است گفته که تمام سياسيون نظام پیشین مقصر اند زیرا هیچ جدیتی برای اصلاح و خدمت‌گذاری در نظام پیشین وجود نداشت.

آقای پاینده از خروج بی‌رویه امریکا از افغانستان انتقاد کرده و گفته است که «تحویل افغانستان به دست طالبان و خیانت به ارزش‌هایی که ظاهراً به جنگ آنها زده بود سرزنش می‌کند.»

گفتنی است که خالد پاینده قبل از سقوط کامل افغانستان از سمتش استعفا داد و به آمریکا پناهنده شد.

آقای پاینده در زمان ماموریت خود در وزرات مالیه چندین بار به وجود فساد گسترده در ادارات دولتی و مخصوصاً مزارت مالیه اشاره کرد و هیچ‌گاه برای پاسخ‌دهی حاضر نشد و هیچ سندی دال بر وجود فساد در ادارات دولتی را فاش نکرد.