سازمان عفو بین‌الملل از برنامه جدید امریکا برای اجازه اقامت ۱۸ ماهه به شهروندان افغانستان که اقامت دایمی ندارند، استقبال کرد.

سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه، بیست‌وششم حوت در بیانیه‌ای گفته است که این برنامۀ جدید امریکا برای حفافظت از بیش از ۷۵هزار مهاجر افغان که تازه در روند تخلیه به ایالات متحدۀ امریکا منتقل شده اند، «کمک بزرگ» خواهد کرد.

وزارت امنیت داخلی امریکا روز گذشته اعلام کرد که آنان با درنظرداشت وضعیت «رو به وخامت امنیتی و اقتصادی» در افغانستان، برنامۀ جدیدی را روی دست گرفته اند تا از اخراج مهاجران تازه وارد افغان از امریکا جلوگیری شود.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین اضافه کرده که تا کنون وعدۀ ایالات متحد به شهروندان افغانستان به پایان نرسیده و تاکید کرده است که باید کنگرۀ امریکا به گونۀ فوری، قانونی را تصویب کند که مهاجران افغان بتوانند تابعیت امریکا را به دست بیاورند.

این سازمان همچنین از دولت بایدن خواسته است که با گسترش مسیرهای بشردوستانه و ایجاد برنامۀ آزادی مشروط افغان‌ها، به روند تخلیۀ شهروندان افغانستان از این کشور ادامه دهد.

برنامۀ اقامت موقت محافظتی برای افغان‌هایی که با خطر اخراج از امریکا مواجه اند، فرصت ۱۸ ماهۀ اقامت در ایالات متحده را مهیا می‌کند که در این جریان آنان اجازۀ کار را خواهند داشت.

وزارت امنیت داخلی امریکا گفته است که آنعده افغان‌هایی که از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ مارچ ۲۰۲۲ وارد ایالات متحده شده اند، واجد شرایط دریافت اقامت موقت محافظتی پنداشته شده و کسانیکه پس از ۱۵ مارچ ۲۰۲۲ به امریکا منتقل می‌شوند، شامل این برنامه نمی‌شوند.

بیش از ۲۰۰۰ شهروند افغان که با ویزه‌های تحصیلی، کاری و سیاحتی وارد افغانستان شده‌اند و اکنون به دلیل مسلط شدن طالبان بر افغانستان، قادر به برگشت به کشور شان نیستند نیز واجد شرایط برنامۀ اقامت موقت محافظتی شناخته می‌شوند.