صندوق جمعیت سازمان متحد با اشاره به بحران بشری در افغانستان گفته است که زنان و دختران سنگین‌ترین بهای این بحران را می‌پردازند.

این صندوق در گزارشی که چهارشنبه، بیست‌وپنجم حوت منتشر کرده گفته است که افغانستان در آستانه فروپاشی سیستمی و فاجعه‌ی بشر قرار گرفته است.

این سازمان هشدار داده که دستاوردهای ۲۰ سال گذشته در معرض تهدید جدی قرار دارد.

صندوق جمعیت سازمان متحد افزوده است که تغییرات سیاسی اخیر، همه‌گیری کوید۱۹ و خشک‌سالی افغانستان را آسیب‌پذیر کرده و عمیق‌ترین بحران بشری جهان را به بار آورده است.

این نهاد تاکید کرده که زنان و دختران، قربانیان اصلی بحران بشری در افغانستان است و سنگین‌ترین بهای این بحران را می‌پردازند.

این صندوق با اشاره به گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت صحی مادران، گفته است که در هر دو ساعت یک مادر به دلیل عوارض زایمان جان خود را از دست می‌دهد.

طبق گزارش این نهاد، از هر ۲ زن در افغانستان ۱ زن خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه می‌کند و بعد از رویکار آمدن طالبان ممکن است این خشونت‌های جنسیتی افزایش یابد.

این صندوق همچنان تصریح کرده که اقدام بشردوستانه برای رسیدگی به بحران افغانستان در سال ۲۰۲۲، بزرگترین درخواست بشردوستانه این سازمان است که ۴.۴ میلیارد دالر به ۲۲.۱ میلیون نفر کمک خواهد شد.

صندوق جمعیت سازمان ملل افزوده است که برای رسیدگی به عوارض زایمان و سلامت باروری ۲۵۱.۹ میلیون دالر نیاز است.