ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست رییس‌الوزرا طالبان امروز پنج‌شنبه، دوازدهم حوت در نشستی زیر نام «کنفرانس ملی سکتور خصوصی افغانستان»، از تاجران و سرمایه‌گذاران افغان خواست که در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.

آقای برادر می‌گوید که جنگ ۴۰ ساله در افغانستان و فساد اداری در نظام گذشته، مانع رشد اقتصادی شده است.

به گفتۀ معاون نخست رییس‌الوزرا، با روی‌کارآمدن طالبان زمینه برای سرمایه‌گذاری در کشور بیش‌تر شده است. او می‌افزاید که آن‌ها در تلاش است تا مشکلات بازرگانان را در بخش ترانسپورت و گمرکات حل کند.

معاون نخست رییس‌الوزرای طالبان از بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغان که در بیرون از کشور به‌سر می‌برند، می‌خواهد که برای سرمایه‌گذاری به افغانستان برگردند.

آقای برادر می‌افزاید که زمینۀ سرمایه‌گذاری به تمامی سرمایه‌گذاران در افغانستان فراهم است، امنیت وجود دارد و سرمایه‌گذاران افغان باید به‌جای کشورهای بی‌گانه، برای شهروندان‌شان در داخل کشور زمینۀ کار و پیش‌رفت را فراهم کنند.

از سوی‌هم محمدیونس مهمند، معاون نخست هیات مدیره اتاق و تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این نشست گفت که با حاکم شدن طالبان، درآمدهای داخلی در بخش صادرات افزایش یافته است.

به گفتۀ معاون نخست هیأت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، درآمدهای داخلی در بخش صادرات سال گذشته به ۷۲۹ میلیون دالر می‌رسید؛ اما این رقم ام‌سال به یک میلیارد و ۹۶ میلیون دالر می‌رسد. آقای مهمند جلوگیری از فساد را عامل اصلی افزایش این درآمدها عنوان می‌کند.