دیبرا لاینز، نماینده‌ ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان در امور افغانستان گفته است که بی‌اعتمادی دوامدار میان طالبان و بسیاری از جوامع بین‌المللی و کشورهای منطقه وجود دارد.

دیبرا لاینز این موضوع را روز چهارشنبه، یازدهم حوت در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد.

خانم لاینز می‌گوید که بی‌اعتمادی جامعه جهانی نسبت به طالبان و بی‌عتمادی طالبان نسبت به کشورهای منطقه نباید مانع همکاری جامعه جهانی برای جلوگیری از بحران انسانی در این کشور شود.

نماینده ویژه سازمان ملل گفته است که طالبان از نمایندگی سازمان ملل شکایت دارند که گزارش‌ها را آنگونه که واقعیت دارد منعکس نمی‌کند.

دیبرا لاینز مدعی شده که طالبان به شخص ایشان گفته که سازمان ملل دستاوردهای آنها را نادیده می‌گیرند و مشکلاتی را بزرگ‌نمایی می‌کنند که زیاد جدی نیست.

نماینده ویژه سازمان ملل با اشاره به قتل هشت واکسیناتور پولیو در شمال‌شرق افغانستان اضافه کرد که مشکلات امنیتی شهروندان این کشور را تهدید می‌کند.

خانم لاینز می‌گوید بحران بشری در افغانستان به نقطه اوج خود نزدیک می‌شود و شاهد بیکاری، فقر و مهاجرت خواهیم بود. این بحران افغانستان را به نقطه‌ای غیر قابل برگشت خواهد برد.

او می‌گوید تلاشی خانه‌به‌خانه طالبان باعث رعب و وحشت میان مردم شده و این موضوع را با مقامات طالبان مطرح خواهد کرد.

این درحالی‌ست که طالبان به عملیات تفتیش خانه‌به‌خانه در شهر کابل و شماری از ولایت شمال شدت بخشیده‌اند.