دولت استرالیا اعلام کرده است که پانزده‌هزار پناهنده افغان را در چارچوب برنامه ویزه بشری و تضمین مالی توسط فامیل افغاهای مقیم استرالیا در مدت چهار سال میپذیرد.

الکس هاوک، وزیر مهاجرت استرالیا، روز جمعه، ۱ دلو گفت که به ده هزار متقاضی در چارچوب برنامه‌ای بشری و به پنچ هزار نفر دیگر به اساس علایق فامیلی ویزه داده خواهد شد.

او افزود که افزایش در رقم مهاجرین افغان به استرالیا با توجه به وضعیت بشری کنونی در افغانستان و مسئولیت پذیری آسترالیا در قبال این وضعیت، اتخاذ شده است.

وزیر مهاجرت استرالیا هم‌چنان گفت که کشورش برای پذیرش سه هزار افغان اظهار آمادگی کرده بود که این رقم حال به ۱۵۰۰۰ نفر افزایش یافته است وی گفت حکومت، روی روند طی مراحل ویزه نظارت خواهد کرد و ممکن درسالهای آینده این رقم را زیاد کند.

وزارت امور داخله استرالیا می‌گوید که این برنامه ویزه بشری در چند کتگوری که شامل افغان‌های که با نیروهای استرالیایی و نهادهای غیر دولتی استرالیایی کار کرده باشند، زنان، دختران، اقلیت‌های نژادی، همجنسگریان می‌باشد.

گفتنی است که در حال حاضر وزارت امور داخله استرالیا، حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ درخواست را در قالب برنامه بشردوستانه از شهروندان افغانستان دریافت کرده است که همراه با خانواده‌های‌شان به ۱۴۵ هزار نفر می‌رسد