ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها اعلام کرده است که شاهراه سالنگ جنوبی و شمالی به‌دلیل برف‌باری شدید و وزش تندباد، به روی ترافیک مسدود شده است.

قاضی عبید، مسوول حفظ و مراقبت سالنگ‌ها صبح روز شنبه، دوم دلو به رسانه‌ها گفت که به دلیل توفان شدید در جنوب سالنگ و نیز برفباری سنگین در سالنگ شمالی این مسیر شب گذشته به روی رفت آمده بستته شده.

شاهراه سالنگ کابل را با نه ولایت در شمال و شمال‌شرق کشور وصل می‌کند. این شاه‌راه همه‌ساله در فصل زمستان به دلیل بارش برف و توفان شدید، به‌روی ترافیک مسدود می‌شود.

گفتنی است که شاهراه کابل – ننگرهار نیز به دلیل برفباری و ریزش کوه به روی رفت‌وآمد بسته شده است.

دلیل بسته شدن این مسیر، ریزش صخره کوه در ساحه‌ای از مربوطات ولسوالی سروبی عنوان شده است.